Get a Grip 2014 over Co-Design

Donderdagmiddag 6 november jl. vond Get a Grip 2014 plaats. Zoals elk jaar deelde Scope ook nu weer de eigen inzichten én die van haar netwerk met klanten. Thema was dit keer Co-Design.
Pim Jonkman opende de middag namens Scope Design, door te vertellen over de ervaringen binnen het project voor de bibliotheek in Rotterdam. Een tweede voorbeeld betrof de Fietsdag over veiligheid in het verkeer voor ouderen. Een filmpje over deze dag sprak boekdelen.
Eerste externe spreker was Maartje Huinink, sr. Consumer Insights Manager bij UPC. Zij vertelde aan de hand van verschillende cases over hoe binnen UPC gewerkt wordt aan het verkrijgen van ‘Consumer Insights’. En hoe UPC hier vervolgens mee omgaat in klantgerichte innovatie. Als tweede spreker was Remco van der Lugt van de Hogeschool Utrecht uitgenodigd. Remco ging, als lector Co-Design, in op uitkomsten van onderzoek naar hoe bedrijven de brug kunnen slaan tussen de technische- en sociale wereld. Dus manieren waarop betere en gedragen innovaties gerealiseerd kunnen worden. En welke aanpak hierbij goed blijkt te werken. Derde en laatste spreker was Mark Schrooten, Innovation Director bij Dorel. Hij vertelde over de ontwikkeling van de Long-Board- Stroller en hoe deze ontwikkeling binnen Dorel een breuk betekende in de traditionele opvattingen over productontwikkeling. Het betekende een nieuwe manier van samen ontwerpen, prototypen, testen en realiseren van een product in een internationale community.