Introductie scopendroogkast Medica

Tijdens de Medica in Duitsland werd bij Olympus de droogkast voor endoscopen geïntroduceerd. Deze scopenkast is in nauwe samenwerking met Van Vliet Medical Supply B.V. ontwikkeld. Mooi om te zien dat er permanent geïnteresseerden in de stand waren om de scopenkast te bewonderen.