Eigen designtaal

Nadat door Scope voor Batavus een designstrategie was ontwikkeld, is deze op een aantal specifieke productgroepen toegepast. Voor het low cost instapmodel van de Batavus fietsen, Entrada, werd ingezoomd op wie (toekomstige) gebruikers zouden kunnen zijn. Hierbij werd gebruik gemaakt van het sociologische model van Schulze in combinatie met een onderzoek, dat de TU in samenwerking met Scope heeft uitgevoerd, naar esthetische voorkeuren (‘mooi en lelijk’) van consumenten.

Basis elementen voor de identiteit

Zo werd bepaald waar de productgroep Entrada, binnen een schematisch overzicht van verschillende type gebruikers, zou thuishoren. Gebruikers met een bepaalde (combinatie van) eigenschappen (harmonieus, onafhankelijk, entertainment etc.). Op deze manier werden paradigma’s beschreven en visueel doorvertaald. Door hier ook relevante beelden van verschillende type fietsen aan te koppelen, ontstond beter zicht op de verschillende keuzes die hierin mogelijk zouden zijn. Daarna is verder ingezoomd op wat voor gebruikers uit de betreffende groepen belangrijk is. En hoe dit verschilt voor vrouwen en mannen uit die groepen.

 

Creating the designs

Zo ontstond steeds beter zicht op waar rekening mee gehouden zou moeten worden bij het ontwerpen van een low cost instapmodel, voor deze specifieke groep gebruikers. Waar hechten deze mensen waarde aan? Waarin zijn zij geïnteresseerd? Wat zouden zij wel of niet kopen? Alle informatie is gebruikt en doorvertaald naar mogelijke fietsdesigns in een mannelijke- en vrouwelijke variant. Er is tegelijk ook gekeken naar de industriële beperkingen van bepaalde designs.