Samenwerking

Bij de ontwikkeling van deze kettingkast is direct met de fietsfabrikant Batavus samengewerkt en niet met een toeleverancier, zoals tot dan toe gebruikelijk. Hierdoor stond de merkgedachte van Batavus zeer nadrukkelijk centraal in het ontwikkelproces en is de designtaal van Batavus rechtstreeks toegepast op de nieuwe kettingschermen.

Merkgedreven ontwerp

Centraal in de merkidentiteit van Batavus staan de eigenschappen sportief en dynamisch. In het ontwerp zijn karakteristieke vormelementen gebruikt die dit uitdrukken. Het kettingscherm met strakke kniklijnen en overgang van bolle vormen met scherpe definities benadrukt in haar vormtaal en lijnvoering dit dynamische karakter.

Realistisch beeld

Bij de ontwikkeling van de mean screen zijn, zoals voor Scope gebruikelijk, ideeën gevisualiseerd met schetsen. Zo kunnen in de verschillende stadia van idee-vorming, in steeds meer detail, alternatieven voorgelegd worden. Door ook de vormopbouw in detail te beschrijven, kunnen modellen gemaakt worden. En door tenslotte ook in 3D de vorm te realiseren, ontstaat al in een vroeg stadium een realistisch beeld van de nieuwe kettingschermen.

Innovatief verbeteren

Met haar brede kennis en ervaring in de fiets industrie is Scope in staat om realistische en innovatieve ontwerpen te ontwikkelen. In de Mean Screen is een duidelijke designambitie met functionele verbeteringen gecombineerd. Zo is bijvoorbeeld op meerdere plekken extra spat bescherming toegevoegd om de open ketting en de kleding van de fietser beter af schermen.