Strategie

Voor Batavus waren de eigen klanten, via een onderzoek door Weegener, al beter in kaart gebracht. Scope heeft een visuele vertaling gemaakt van de uitkomsten uit dit onderzoek en deze nog verder verdiept. Zo ontstond voor Batavus beter beeld van de mensen aan wie Batavus haar producten verkoopt. Wie zijn dit eigenlijk en met welke vormgeving en esthetiek omringen deze mensen zich graag? Voor Batavus ontstonden er allerlei concrete aanknopingspunten om in haar productontwikkeling op aan te sluiten.

Bouwstenen

Door in te zoomen op de hoe de omgeving van deze mensen eruit ziet, werd veel duidelijk over hun keuzes en voorkeuren. Zo werden ondermeer de huizen en interieurs, kleding(merken) en tijdschriften van de Batavus klanten visueel gemaakt. Uit deze brede visuele vertaling zijn vervolgens overeenkomstige kenmerken gehaald en doorvertaald naar de eigenschappen voor de nieuwe fietsen; de eerste bouwsteen voor de gewenste merkidentiteit van Batavus. De tweede bouwsteen ontstond via een doorvertaling van informatie over de identiteit van Batavus uit een onderzoeksrapport van een reclamebureau naar de communicatie van Batavus.

De Batavus rijder

Om voor Batavus nog beter inzicht te krijgen in de belevingswereld van haar gebruikers is aan ongeveer 20 Batavus kopers gevraagd enkele weken informatie te verzamelen over ‘mijn fiets en ik’. Met een dagboek (cultural probe) met daarin een breed palet aan opdrachten en creatieve oefeningen werden de Batavus rijders uitgedaagd om vast te leggen hoe zij hun fiets gebruiken en ervaren. Het commitment om mee te werken bleek erg hoog. Er kwamen dozen vol dagboeken met verhalen, schetsen en filmpjes bij Scope binnen. Van al deze informatie is een analyse gemaakt van de overeenkomsten en verschillen tussen de Batavus rijders. Er kwamen allerlei nieuwe, verrassende inzichten naar voren over wat de Batavus-koper belangrijk vindt. Vervolgens werd aan Batavus gebruikers, die al hadden nagedacht over hun eigen fiets ervaringen, gevraagd om mee te denken in generatieve sessies. In groepjes werd in detail gesproken over wat mensen vinden van hun Batavus fiets. Scope heeft alle informatie verwerkt en de consequenties van alle informatie vastgelegd in een context-mapping rapport.

Verkenning productgroepen

De ontwikkelde designstrategie is vervolgens toegepast op enkele specifieke  productgroepen.

Sports
Voor de fietsmodellen in de categorie Sports zijn, op basis van de uitkomsten van de designstrategie, stylingvoorstellen gedaan. Op die manier werd de productgroep Sports voor meerdere groepen gebruikers zo goed mogelijk afgedekt. Voor verschillende identiteiten; monday morning, balans, challenge en sunday afternoon werd een eigen vormgevingstaal vastgelegd.

Entrada
Binnen dit deelproject werd voor de productgroep Entrada, instapmodel, een sterke designtaal ontwikkeld.

Lees meer