Unicare

CLB levert vooral aan instellingen in de zorgsector het totaalcommunicatiesysteem Unicare. Dit systeem is door CLB in eigen beheer ontwikkeld. Het Unicare systeem zorgt ervoor dat alle elektronische apparaten en sensoren in een gebouw zijn aangesloten op één IP- of ISDN-kabelnetwerk en met elkaar kunnen communiceren. Het brengt alle informatie over personen en installaties in een gebouw – van intercom tot brandbeveiliging –  naar één punt. CLB levert hiertoe de software systemen, maar ook de producten waarmee de software bedient kan worden (zie VerpleegOproepSysteem).

Iconenset

CLB maakte tot dan toe gebruik van standaard windows iconen. Er bestond nu echter behoefte aan applicatiespecifieke iconen, om alles te kunnen weergeven en communiceren wat mogelijk is met het communicatiesysteem Unicare. Aan Scope werd, in het verlengde van alle voor CLB ontwikkelde grafische communicatie, gevraagd een iconenset voor de Unicare te ontwerpen. Voor Scope een passende uitdaging, gezien enerzijds alle opgedane ervaring met soortgelijke user interface projecten en anderzijds haar gedetailleerde begrip van de functionaliteit van het totale systeem.

Puzzel

Het ontwerpen van deze iconenset vormde een complexe puzzel. Voor een groot aantal onderdelen van de instelling(en), zoals lichten, deuren, intercom, zonwering, muziek, verpleegoproepsysteem etc. moesten de iconen een verschillende status weer kunnen geven. Daarbij moest de diversiteit van de verschillende onderdelen en hun huidige status duidelijk en contrastrijk worden overgebracht. Maar dit alles mocht niet ten kosten gaan van een rustig totaalbeeld en samenhangende communicatie.

Toepassingen in applicatie

Nadat de iconenset als geheel was ontwikkeld, is nagedacht over de toepassing ervan in verschillende applicaties. Hierbij stonden ook vragen centraal over de handeling, bediening van de verschillende onderdelen. Wat mag zelf bediend worden door patiënten of zorgprofessionals? Waar is de beheerder degene die applicaties bediend?