Strategie ontwikkelen

Het technologisch sterke CLB Benelux zocht naar manieren om haar producten wat vormgeving betreft verder te professionaliseren. En zo de eigen merkwaarden helder naar de markt te communiceren. Aan Scope werd gevraagd om, aansluitend op de bestaande conventies in de zorgmarkt, een strategische opbouw voor de productportfolio van CLB te ontwikkelen.

Concurrentie analyse

CLB ondervond dat zij een uitstraling had, die niet meer goed aansloot op  haar marktpositie. Als nr 2 in de markt verkocht zij uiterlijk eenvoudige producten, die de kwaliteit en geavanceerdheid van haar producten niet ondersteunden. Een uitgebreide concurrentieanalyse zorgde voor inzicht in de eigen plek die CLB kon gaan innemen in de markt tussen de bestaande concurrenten. En bracht  helderheid over de aanpassingen die hiervoor noodzakelijk zouden zijn in de vormgeving en uiterlijke kenmerken van het CLB productprogramma.

Professioneel en medisch product

CLB Benelux ontwikkelt professionele producten, die in de medische context worden gebruikt. Dit maakt dat er uiteenlopende eisen worden gesteld aan CLB producten. Om erachter te komen welke eisen dit precies zijn, heeft Scope verduidelijkt wat er binnen CLB  eigenlijk verstaan wordt professionele producten. En welke eigenschappen een professioneel product moet hebben. Vervolgens zijn de specifieke kenmerken van medische producten gedefinieerd. Tenslotte is gekeken naar de invloed van de verschillende gebruikers van CLB producten. Met veel inzet en plezier heeft Scope zich verdiept in gebruikers-, zorg- en technisch personeel, installateurs, adviseurs en inkopers om recht te doen aan al hun uitgangspunten en verwachtingen.

CLB dna

Om de specifieke eigenschappen van CLB, het eigen dna, boven tafel te krijgen heeft Scope sleutelpersonen binnen CLB geïnterviewd. Er is gesproken over het ontstaan van het succes van CLB, over wat zij anders doen dan hun concurrenten, wat relaties aanspreekt in het werken met CLB en hoe CLB zich bijvoorbeeld op beurzen of in de media profileert. Dit alles resulteerde in een beeld van CLB specifieke kenmerken; een professionele, technische en mensgerichte organisatie.

Vervolgens is houvast gezocht in een referentiemerk, een organisatie in soortgelijke positie, om meer te leren over hoe zij zich profileren.

Strategie

Het eindresultaat van dit project is de nieuw verkregen strategie voor de product portfolio van CLB Benelux.

Het effect van de strategie is voor CLB al snel merkbaar.

CLB is de toonaangevende marktleider geworden en wordt door trendanalysen gezien als ‘new and notable’ !

Verkenning

Als ultieme validatie van de nieuw ontwikkelde designstrategie heeft Scope voor CLB Benelux de toepasbaarheid van de design strategie  uitgetest in de ontwerpen voor een range aan nieuwe en herkenbare CLB producten. Deze ontwerpen zijn 1:1 uitgevoerd als schuimmodel om het formaat en de hanteerbaarheid te kunnen ervaren.

Product family

Het resultaat is een brede productfamilie, onderdelen van een verpleegoproepsysteem, dat in ziekenhuizen en verpleeghuizen ingezet wordt om communicatie door patiënt en verpleegkundigen mogelijk te maken.

Lees meer ->