Voor elk type gebruik de juiste bediening

Bij het ontwikkelen van de Doc Maxi en Doc One voor Doge, was de multifunctionele beweeglijkheid van deze mobiele operatiestoelen een belangrijke kernwaarde.

Om de veelzijdige bewegingen van de stoelen optimaal tot zijn recht te laten komen, is door Scope veel aandacht besteed aan de bedieningselementen van de operatiestoelen.  De uitdaging was om per functionaliteit, op een slimme manier, precies dat te kunnen bewegen wat nodig is. Welke beweging moet een arts, zittend naast de patiënt in gang kunnen zetten? Welke onderdelen moet iemand bij het vervoeren of verpleegkundig behandelen van een patiënt kunnen bedienen?

Plaatsbepaling bewegingselementen

Uit deze analyse volgde duidelijkheid over welke bewegingselementen, waar op de stoelen geplaatst moesten worden. En welke beweging deze elementen in de stoelen precies mogelijk moesten maken. Uiteindelijk leidde dit tot een drietal bedieningselementen; bovenop de rugleuning, een afstandsbediening naast de stoel, en een paneel aan de zijkant in de stoel. Op de rugleuning kunnen vooral de wielen en remmen bedient worden. En in de zijkant van de stoel zijn de voorkeuze standen van de stoel geïntegreerd.

Nieuw informationeel ontwerp

Voor de afstandsbediening is gekozen voor een nieuw informationeel ontwerp. De operatiestoelen beschikken over zoveel bewegingsmogelijkheden, dat het risico bestond met erg veel verschillende knoppen te moeten werken. Dit zou ten koste kunnen gaan van overzichtelijke en intuïtieve communicatie met de stoelen. Het informationele ontwerp, een schematische weergave van de stoel, toont op de afstandsbediening eenvoudig alle onderdelen. Het omhoog en omlaag bedienen van die onderdelen, vraagt om aanklikken daarvan op de afstandsbediening.

Heldere communicatie

Het werken met consequente grafische iconen, maakt dat het bedienen van de stoelen ook in stressvolle of paniekerige situaties voor iedereen helder is. De noodknoppen op de stoelen zijn prominent zichtbaar gemaakt en op bereikbare plekken geplaatst. Andere knoppen die door professionals minder vaak gebruikt worden, zijn meer naar de achtergrond op de stoelen.