Meer zelfstandigheid bij leven met dialyse

Dialyse patiënten gaan met een vaste regelmaat naar het ziekenhuis. Indien zij een afspraak willen verzetten, moeten zij bellen om dit te organiseren. Dit werpt een drempel op waardoor patiënten in hun bewegingsvrijheid worden gehinderd. Dialyseagenda.nl maakt het mogelijk voor patiënten om op een eenvoudige en overzichtelijke manier zelf hun afspraken te verplaatsen, terwijl artsen de bandbreedte bewaken waarbinnen dit verantwoord is.

Huidige dialyse praktijk in beeld

Patiënten, verpleegkundigen en artsen zijn in de praktijk geobserveerd. Scope heeft met interviews onderzocht wat er beter kan in de interactie tussen patiënt en ziekenhuis en verder verduidelijkt hoe deze interactie in elkaar zit. Hierdoor ontstond bij de betrokkenen meer zicht op waar en hoe het dialyseproces nog beter afgestemd kon worden op de behoeften van de gebruikers. Hierbij bleek het vooral te gaan om het uitbreiden van de mogelijkheden om het moment van de dialyse te verschuiven naar een voor de patiënt handige(re) dag en tijdstip. ‘Draait het leven om de dialyse of de dialyse om het leven?’