Industriëel

Bij het ontwerpen van producten of diensten voor bedrijven in de industriële branche gaat het vaak om het communiceren van de kwaliteit van opdrachtgevers. Hier samen met klanten voor gaan is voor Scope een aantrekkelijke uitdaging. En dat dit “werkt” blijkt wel uit de langdurige relaties die Scope heeft met klanten in deze branche en de prijswinnende ontwerpen die hieruit zijn voortgekomen.

Affiniteit met techniek

Scope heeft grote affiniteit met techniek en daarmee met de technische kant van het ontwikkelen van nieuwe ontwerpen. Een product is pas “af”, wanneer het ook optimaal werkt. Een “mooi” product maken, betekent dat er ook goed is nagedacht over slimme en betrouwbare functionaliteit. Deze manier van werken is bij Scope in de genen verankerd.

Kwaliteit in beeld

Kwaliteit is in deze branche bij bedrijven vaak ruimschoots aanwezig. Jarenlange ervaring maakt dat opdrachtgevers beschikken over een hoge specialisatiegraad en intrinsieke kwaliteit. Maar vaak is het niet de sterkte van opdrachtgevers om hun expertise optimaal naar de buitenwereld toe kenbaar te maken. Scope is inmiddels bedreven in het ‘aanraakbaar’ maken van deze kwaliteit. Via (her)ontwerp van tot dan toe “onzichtbare” facetten (zoals bijvoorbeeld ergonomisch, begrijpelijk, bruikbaar, prettig, helder communiceren van USP’s etc.) wordt een ontwerp gecreëerd, waarmee de juiste boodschap naar de markt kan worden overgebracht. Zo kunnen de klanten van Scope beter kapitaliseren op de eigen expertise. Prijswinnende ontwerpen onderstrepen het effect, dat wordt behaald in de projecten waarin Scope participeert in de professionele of industriële branche.

Stakeholders

Ook in deze branche komt de expertise van Scope in het ‘boven tafel krijgen’ van behoeften en ideeën van verschillende (groepen) stakeholders goed van pas. Bij Scope is het meer regel dan uitzondering dat de gebruiker iemand anders is dan de klant. Dan kan het zinvol zijn om bijvoorbeeld in gesprek te gaan met monteurs, installateurs of garagehouders over de (on)mogelijkheden van huidige producten en de wensen die zij hebben voor een herontwerp. Zo worden er allerlei uitgangspunten voor de gewenste mogelijkheden in de bediening en het gebruik van producten en productonderdelen geformuleerd. Op deze manier ontstaat een design-taal die bottom-up is ontstaan en dus naadloos aansluit op de uitvoeringspraktijk.

Interactieontwerp

In de afgelopen jaren is een toename zichtbaar van het gebruik van elektronische componenten, waardoor interactieontwerp in de industriële branche steeds relevanter wordt. De brede ervaring die Scope hiermee, in andere branches heeft opgedaan, blijkt zeer goed bruikbaar bij het ontwerpen van de interactie van producten in de industriële branche.

© ScopeDesign.nl