Medisch

In de afgelopen jaren heeft Scope zich steeds verder toegelegd op projecten binnen de (para)medische sector. De maatschappelijke relevantie van de thema’s spreken bij Scope zeer tot de verbeelding. En dat het gaat over het ontwikkelen van hoogtechnologische producten voor mensen in een kwetsbare positie, maakt dat Scope hier graag haar tanden in zet.

Vis in het water

Steeds weer blijkt dat de brede ervaring van Scope met het innoveren in complexe omgevingen erg goed aansluit op de behoeften van opdrachtgevers in deze branche. De professionele en gestructureerde aanpak van Scope blijkt waardevol bij de ontwikkelingen die hier gaande zijn. Zorg- en dienstverlenende organisaties zijn bij uitstek organisaties waarbinnen door veel disciplines intensief moet worden samengewerkt. En waar taken en verantwoordelijkheden voortdurend op elkaar moeten worden afgestemd. Daarbij staat vaak de medische kant van de zorg voorop, maar mag de patiënt als mens niet uit het oog verloren worden. De mate van complexiteit die hierdoor in ontwerpprojecten ontstaat is voor Scope geen enkel probleem, maar juist een extra reden om te willen participeren.

Vormgeving en technische functionaliteit

Binnen veel van de projecten in de (para)medische branche is het enerzijds zoeken naar nieuw, eigentijds ontwerp dat de patiënt als mens centraal stelt en rekening houdt met haar specifieke behoeften en wensen. En anderzijds het integreren van veel complexe, technische eisen en randvoorwaarden. De betrouwbaarheid van (para)medische producten is voor opdrachtgevers van zeer groot belang. Door ook de keuringen van ontwikkelde producten te begeleiden, heeft Scope veel geleerd over hoe er in de ontwerp- en conceptfasen omgegaan moet worden met de specificaties, succesfactoren en eisen.

Verlengstuk organisatie

We gaan binnen Scope graag op in de wereld van de opdrachtgever en werken als verlengstuk van de opdrachtgevende bedrijven en organisaties. Om hieraan inhoud te kunnen geven spreken we bijvoorbeeld graag met alle belanghebbenden en verdiepen ons in hun wensen en belangen. Deze manier van werken stelt ons in staat om in de medische branche te innoveren met verfrissende ideeën, die recht doen aan de complexiteit van bestaande vraagstukken. Alleen zo bieden we op maat gesneden oplossingen die ‘werken’.

© ScopeDesign.nl