Design Research

We onderzoeken de belevingswereld van gebruikers en consumenten waardoor we  ‘weten wat hen beweegt’. Zo kunnen we ontwerpen en innovaties stevig verankeren in de praktijk van onze klanten.  Onze samenwerking met de TU-Delft heeft ons ervaring opgeleverd met de daar ontwikkelde onderzoekstechnieken.

Deze passen we bijvoorbeeld toe om meer inzicht te krijgen in wat mensen belangrijk vinden bij het doen van de was of wat er belangrijk is bij het gebruik van fiets of een traplift. Ook onderzoeken we met welke vormgeving een product het best aansluit bij zowel de identiteit van een bedrijf als de bestaande verwachtingen in de markt. Op die manier kunnen bewuste keuzes gemaakt worden over de mate waarin innovaties worden doorgevoerd in de vormgeving- en functionaliteit van producten.

We passen de hierbij ontwikkelde tools toe om de visuele ambities te bepalen van onze opdrachtgevers en hiermee krijgen we inzicht krijgen in de verwachtingen die klanten en gebruikers hebben van het type design.

 

 

© ScopeDesign.nl