Interaction Design

Scope ontwerpt bij voorkeur ook de interactie die met een product mogelijk is. Voor de klant de manier om een product te verkrijgen met de gewenste totaal beleving. Want zowel de grafische interface, als zeker ook de bediening en het algehele gebruik van een product, is van invloed op de beleving ervan.

Verder wordt de beleving van producten ook beïnvloed door de keuze in softwarematige of hardware matige oplossingen van de interactie. Met een geïntegreerde aanpak  van product- en interaction design, wordt het beste resultaat bereikt voor de klant.

De door ons ontworpen oplossingen variëren van interactie oplossingen in desktop applicaties, websites en web-applicaties op meerdere platforms en geïntegreerde interface oplossingen in producten voor medische- en consumenten toepassingen.

Scope hanteert bij dit alles een aanpak, waarin we ons richten op de bruikbaarheid van de interactie voor de gebruiker. Door zo snel mogelijk gebruik te maken van prototypes van de gebruikte hardware kan de klant snel feedback geven en de daadwerkelijke interactie ervaren. In nauwe samenwerking met programmeurs en hardware technici borgen we de technische haalbaarheid.

© ScopeDesign.nl