Product Service Systems

Onze ontwerpen dienen steeds vaker als enabler voor een dienst van onze klant. Door een systeemgerichte benadering van projecten vergroten we de impact van onze klanten binnen hun markten. We ontwerpen oplossingen (producten, interacties en hulpmiddelen) over de volle breedte van de touch points, die de gebruiker heeft met het product van onze opdrachtgever. Hierdoor vergroten we de impact van onze opdrachtgevers in hun markten.

Zo hebben we bij voor het bewaar- en droogproces van endoscopen instructies gemaakt, zodat deze veiliger kunnen worden aangesloten. Een visueel hulpmiddel dat duidelijk weergeeft welke onderdelen nodig zijn en hoe deze gebruikt moeten worden. Dit heeft een gunstig effect op de betrouwbaarheid, het gebruiksgemak en de efficiency. Met deze dienst is een volledig nieuwe business gekoppeld aan het reeds bestaande product.

Dit is een voorbeeld van een Product Service System waarbij het vooral gaat om het vergroten van het product eigenaarschap en betrokkenheid bij de service. De gebruikers, in dit geval medisch professionals (artsen en verpleegkundigen) worden door de heldere gebruiksinstructies makkelijk meer eigenaar van het product. En raken ook beter thuis in het verantwoord en bedoeld gebruik van de endocsopen en alle bijbehorende adaptersets. Bijkomend effect was dat de afname van deze  adaptersets explosief toenam!

Scope is de afgelopen jaren ook betrokken geweest bij PSS projecten waarbij de nadruk  meer lag op ‘consumenten empowerment’ en  individualisering van de dienstverlening. Hierbij staat het beter afstemmen van producten en aanverwante diensten op de specifieke eigen behoeften van gebruikers centraal.

Voorbeelden hiervan zijn de projecten voor het Meander ziekenhuis in Amersfoort, waarbij DialyseAgenda.nl is ontwikkeld,. Hiermee werd de zelfbeschikking van patiënten vergroot, doordat zij meer keuzevrijheid hebben gekregen in het moment waarop de dialyse wordt ingepland. In het UMCU is via een onderzoek naar patiënten behoeften gewerkt aan meer inzicht in- en praktische oplossingen voor het verbeteren van (de (beleving van) de gastvrijheid van het ziekenhuis.

© ScopeDesign.nl