Autobar zocht een ontwerp voor de Graphic User Interface (GUI) aansluitend op het DNA van het merk en de identiteit van de machines van Autobar. Het project omvatte niet alleen het ontwerp van een nieuwe interface, maar ook het “totale” interactie concept. Op deze manier werd het voor Autobar mogelijk om een totaalconcept te presenteren voor het uiterlijk en de bediening van haar machines. Zo werden  mogelijkheden gecreëerd voor toekomstige nieuwe verdienmodellen.

High- en low-end versie

Er zijn interfaces voor twee formaten schermen ontwikkeld; een met touchscreen en een ATM versie voorzien van knoppen. De uitdaging was om met beide interfaces het strakke uiterlijk van de koffiemachine recht te doen en tegelijk de ‘warmte’ van de verkrijgen dranken te communiceren.

In de nieuwe interface is een zogeheten wheelchairmodes aangebracht. Met een druk op de knop is het lager bedienen van de machine mogelijk, zodat het gebruik door rolstoelgebruikers beter mogelijk wordt.