Internationale samenwerking

Soluscope is een frans bedrijf gevestigd in Marseille waar wasmachines voor endoscopen worden ontwikkeld. Bij het ontwikkelen van een opvolger van de S3, de Series4, wilde Soluscope enkele productverbeteringen doorvoeren. IN de basis werd verder gebruik gemaakt van bestaande en bewezen componenten. Het nieuwe uiterlijk van de Series4 moest wel de doorgevoerde productverbeteringen geloofwaardig communiceren.

Analyse & interviews in Marseille

Belangrijk uitgangspunt bleek dat Soluscope met de nieuwe wasmachine de eigenheid van het bedrijf wilde representeren. Voor Scope dus belangrijk er achter te komen wat de eigenheid van Soluscope precies is. Door verschillende bezoeken in Marseille af te leggen en kennis te maken met de medewerkers en producten van het bedrijf, leert Scope het franse Soluscope beter kennen. Via interviews met de directie en medewerkers krijgt Scope een beeld van de eigenheid van het bedrijf. Er ontstaat duidelijkheid over welke eigenschappen deze het best karakteriseren. Ook wordt er uitgebreid stil gestaan bij de functionaliteit van de endoscopen wasmachines. Alle randvoorwaarden voor deze functionaliteit worden samen in kaart gebracht.

Identiteit

Uit de analyse van de gegevens uit de interviews komt naar voren dat het bij het merk Soluscope gaat om een menselijkheid, vriendelijkheid (de ‘Soluscope smile’) en een benadering met humor. Er wordt gewerkt aan producten, die zich kenmerken doordat ze snel, klein en efficiënt zijn. Producten die functioneren in een context (ziekenhuizen) waar betrouwbaarheid, professionaliteit en hygiëne erg belangrijk zijn.

Met deze gegevens als uitgangspunt wordt gewerkt aan het ontwikkelen van een vormtaal voor de Series4. Er worden producteigenschappen gedefinieerd en het ontwerp voor de nieuwe wasmachine wordt gevisualiseerd met referentie afbeeldingen. In Marseille worden door Scope de eerste schetsen voor het eigenlijke product gemaakt.

Schetsontwerp in Marseille

Samen met de mensen van Soluscope wordt  in Marseille gewerkt aan het maken van schuimmodellen voor de Series4. Zo worden alle praktische mogelijkheden in kaart gebracht en kan de haalbaarheid van alle ideeën en uitgangspunten getoetst worden. Er ontstaat zo voor iedereen duidelijkheid over: ‘Zo willen we het hebben en zo kunnen we het maken’.

Detailontwerp & engineering begeleiding

Volgende stap vormt het maken van vormbeschrijvingen in CAD. De verschillende kleuren en vormdefinities worden uitgewerkt. Scope voert in deze fase ook de begeleiding van de engineering uit.

Tenslotte werkt Scope aansluitend ook nog aan het doorvertalen van alle uitkomsten van de interviews in het uiterlijk van de scopendroogkast van Soluscope.