Is there
a better way to
make a patient feel better.

summary of the UMCU research project

Het UMC Utrecht vroeg zich af of het verbeteren van de gastvrijheid ook zinvol zou zijn. Om de vragen van UMC Utrecht te kunnen beantwoorden, is een uitgebreid onderzoek uitgevoerd. De bezoekfrequentie bleek vooral bepalend voor de behoeften die patiënten hebben. Om de behoeften van de patiëntengroep te achterhalen, heeft Scope Design een context mapping onderzoek uitgevoerd. In een schematische weergave zijn al deze behoeften zichtbaar gemaakt en vervolgens doorvertaald naar allerlei praktische oplossingen. 

design brief

Het UMC Utrecht vroeg zich af of het verbeteren van de gastvrijheid ook zinvol zou zijn. Eerder onderzoek had al uitgewezen dat bij patiënten die zich niet op hun gemak of gestresst voelen, het diagnose- en behandeltraject niet optimaal verloopt. Scope Design werd gevraagd om onderzoek te doen naar de wijze waarop beleid ter verbetering van de patiëntenzorg tot stand komt en geïmplementeerd wordt en daarnaast met welke vragen en behoeften patiënten bij het ziekenhuis binnenkomen. 

 

The approach of the project

Om de vragen van UMC Utrecht te kunnen beantwoorden, is een uitgebreid onderzoek uitgevoerd. Dit resulteerde in een slimme indeling van patiënten in verschillende categorieën. Daarnaast is beschreven met welke reden en hoe vaak een patiënt in het UMC Utrecht komt.  

Die frequentie bleek vooral bepalend voor de behoeften die patiënten hebben. Samen met de econometrist van het UMC Utrecht is vervolgens uit het model de meest relevante patiëntengroep gedestilleerd. Dit bleek de groep mensen te zijn die komen voor vervolgbezoek aan de poliklinieken. Het is ook de grootste groep patiënten in het UMC Utrecht. 

Om de behoeften van deze patiëntengroep te achterhalen, heeft Scope Design een ‘context mapping onderzoek’ uitgevoerd. Met een telefonische intake, dagboekje, observatie tijdens hun rondgang door het ziekenhuis en een nagesprek werd alle relevante informatie verzameld. 

THE DESIGN RESULT

Het resultaat was inzicht in de uiteenlopende behoeften van de verschillende categorieën mensen in de groep ‘vervolgbezoek aan polikliniek’. In een schematische weergave zijn al deze behoeften zichtbaar gemaakt en vervolgens doorvertaald naar allerlei praktische oplossingen voor de interactie met – en faciliteiten voor patiënten in het UMC Utrecht.