a comfortable
mobile operating chair
for patients with significant obesity

Summary of the DOC HEAVY

Het aantal mensen met fors overgewicht neemt toe. Voor Doge Medical reden om hun assortiment mobiele operatiestoelen uit te breiden met een model dat speciaal geschikt is voor deze doelgroep. Scope deed desk-research en ontdekte dat er over het gebruik van operatiestoelen bij zware mensen en over hun ergonomie maar weinig gegevens beschikbaar zijn. Daarom keken we mee tijdens operaties in de obesitaskliniek van het Rijnstate ziekenhuis en spraken we via de Obesitas vereniging met zwaarlijvige mensen. Het resultaat is een ontwerp met een geheel nieuwe ergonomie en mechanica, waarin zo respectvol mogelijk rekening werd gehouden met de omvang en het gewicht van zware mensen.

mobiel opereren bij overgewicht

Met de Doc Heavy breidde Doge Medical, na de Doc Classic en de Doc Maxi & Doc One haar portfolio ‘mobiel opereren’ verder uit. De Doc Heavy is bedoeld voor mensen met obesitas, fors overgewicht. Een doelgroep die in de huidige maatschappij in omvang groeit en dus voor Doge een nieuwe uitdaging vormde in de range ‘mobiele operatiestoelen’. Scope werd hier opnieuw bij betrokken voor het ontwerp en de ontwikkeling

specifieke doelgroep

Scope ging op zoek naar specifieke product eigenschappen van een stoel voor zwaarlijvige mensen. Desk-research leverde eerste aanknopingspunten op, maar eigenlijk bleek al snel dat er over het gebruik van operatiestoelen bij zware mensen en over hun ergonomie nog te weinig gegevens beschikbaar waren.

gebruiksomgeving en behoeften

Daarom werd door Scope in de obesitas kliniek van het Rijnstate ziekenhuis meegekeken bij typische endoscopische operaties. Daaruit konden we de onder andere de positie van de chirurg bepalen en bleek dat de operatietafel door zijn ontwerp de arts onnodig ver van de patiënt af hield. Hierdoor staat de chirurg tijdens deze operaties erg ver voorover. Om dit te voorkomen is de mechanica anders ontworpen in de Doc Heavy. Scharnierpunten voor de beenspreiding zijn breder geplaatst en de onderbeensteunen hebben een ander ontwerp gekregen en kunnen alleen nog in het horizontale vlak bewegen.

Tijdens de interviews met chirurgen bleek ook dat het verdraaien (tilt) van het lichaam tijdens de operatie belangrijk is om organen onder invloed van de zwaartekracht te laten verschuiven. Daarom is het belangrijk dat de stoel eenvoudig kan worden getilt. Scope maakte een ontwerp voor een onderstel met drie hefkolommen waardoor we het grotere gewicht van de patiënten aankonden en op een goedkope manier de tilt-functionaliteit konden integreren.

focus groep

Antropometrische informatie over obesitas patiënten is nauwelijks aanwezig. Om enerzijds meer ergonomische gegevens te verzamelen en anderzijds meer te leren over de ervaringen van zwaarlijvige mensen, werd samen met de obesitas vereniging een focusgroep bij elkaar gebracht. In gesprek met deze groep ontstonden voor obesitas relevante producteigenschappen waaronder een aangepaste zitdiepte van de stoel, om zo de zithouding te verbeteren.

zonder transfers behandelen

Een belangrijk kenmerk van de ‘Doc range’ mobiele operatiestoelen, is dat patiënten geen transfers hoeven te maken. Tijdens het traject van onderzoek en behandeling worden de stoel en de patiënt samen verplaatst! Dit maakt de Doc Heavy zeer geschikt voor het behandelen van mensen met fors overgewicht.

ergonomie in functioneel ontwerp

Alle relevante producteigenschappen werden door Scope vertaald naar een ontwerp met een geheel nieuwe ergonomie en mechanica. Hierin werd zo respectvol mogelijk rekening gehouden met de omvang en het gewicht van zware mensen. Steeds werd gewaakt voor het creëren van een stoel met een stigmatiserend uiterlijk.

Het ontwerp is vertaald naar een eerste functioneel model dat samen met Idenova werd uitgewerkt tot een functioneel prototype. Het model is samen met de TU Delft en de Obesitas vereniging getest met patiënten.