MORE THAN
LOOK AND FEEL:
MULTIDISCIPLINARY DESIGN

Design to use

In de afgelopen 25 jaar zijn onze diensten organisch geëvolueerd van onze kerncompetentie van ambitieus productontwerp naar een complete end-to-end aanpak. Waar het begon met de drive om decisionmakers te ondersteunen bij het vinden van de juiste succesfactoren voor ontwerp is Scope nu in staat is om onze klanten te ondersteunen in het volledige waardecreatieproces.

PRODUCT DESIGN

Onze kerncompetentie ligt van oorsprong in het ontwikkelen van aantrekkelijk en haalbaar product design. In nauwe samenwerking met onze klanten leveren we al jarenlang future proof, technisch vernuft en award winning design. Scope zet ideeën om in uitontwikkelde resultaten en maakt hierbij gebruik van onder andere schetsen, vertaling naar 3D CAD (SolidWorks), prototyping in onze werkplaats, functioneel testen en engineering.

Onze creatieve ideeën voegen we in, in passende ontwerpen voor de beoogde doelmarkt. Deze ontwerpen geven het DNA van het bedrijf weer en bevatten de noodzakelijke productvereisten. Onze resultaten leveren we op aan interne engineeringafdelingen of rechtstreeks aan een producerende partij, net hoe de klant dit wenst.

INTERACTION DESIGN

Tegenwoordig zijn veel producten uitgerust met een display of een touchscreen, die de interactie met het product mogelijk maken. De manier waarop de gebruiker het product ervaart, wordt sterk beïnvloed door deze interactie. Onze ambitie hiermee is altijd om een verrassende (digitale) gebruikersinteractie te ontwikkelen, die voor elke gebruiker eenvoudig te begrijpen is.

Scope ontwikkelt graphic user interfaces; van flowchart/workflow, clickable demos, paper prototyping, wireframes tot aan het opleveren van pixelperfect design. Zelfs soundeffects en LED aangestuurde lightguides worden in producten geïntegreerd voor de optimale user experience.

De combinatie van product- en interactiedesign stelt ons in staat om een ultieme harmonie te bereiken tussen het product met zijn fysieke interactie en de digitale interactie van de grafische user interface.

PRODUCT SERVICE DESIGN

In de afgelopen vijf jaar voegt Scope ook waarde toe voor klanten, door hun product gerelateerde diensten te ontwerpen en ontwikkelen. Denk hierbij aan installatieprocessen, onderhoudshandleidingen en het selecteren en/of gebruiken van relevante accessoires. Ook deze diensten bepalen hoe een gebruiker een product ervaart en zijn dus sterk van invloed op de uiteindelijke klanttevredenheid. 

We brengen alle touchpoints in kaart waardoor we inzicht krijgen in de volledige customer journey. Hierbij hanteren we een human centered approach en maken we gebruik van interviews, context mapping of het maken van flow charts. Vanuit onze kennis over de cognitieve ergonomie en het begrip van de gebruiker, zijn wij in staat om het volledige product service systeem uit te denken en te optimaliseren. Nu we ook succesvol zijn in het ontwikkelen van deze services, zijn we in staat om complete end-to-end oplossingen te creëren.

DESIGN RESEARCH

Desgewenst beginnen projecten met het (wereldwijde) generatief onderzoek naar latente behoeften van gebruikers en consumenten. Op deze manier krijgen we dieper inzicht in wat hen beweegt en in welke verwachtingen, wensen en ideeën ze hebben. Deze ‘insights’ vertalen we naar succesfactoren die we verankeren in het product realisatieproces.

We maken gebruik van speciale generatieve onderzoekstechnieken zoals bijvoorbeeld probes en shadowing om de context en belevingswereld van klanten en eindgebruikers van binnenuit te kunnen snappen.