Handheld tool
for accurate alignment
of engine layer systems

summary of the SKF TKSA

SKF wilde met de TKSA41 een meetinstrument introduceren, waarmee lagersystemen beter uitgelijnd kunnen worden. Om inzicht te krijgen in de gewenste brand identity van SKF, heeft Scope Design de unieke VBL tool ingezet. Door in de praktijk mee te kijken met monteurs, werden gebruikerservaringen verzameld. Het resultaat is een nieuw ontworpen instrument dat onderscheidend is in ergonomie en functionaliteiten. 

Met de SKF TKSA41 heeft Scope Design een Red Dot honorable mention gewonnen. 

design brief

SKF wilde met de TKSA41 een meetinstrument introduceren, waarmee lagersystemen beter uitgelijnd kunnen worden. Voor Scope Design kon beginnen met het ontwerp, moest eerst de behoefte van de gebruiker in kaart worden gebracht. 

The approach of the project

Scope Design heeft in dit project de VBL tool ingezet om van de verschillende internationale vestigingen van SKF input te krijgen. VBL staat voor Visual Brand Language en is een door Scope Design ontwikkelde methodiek. Op deze manier werden de doelen vastgesteld voor de gewenste merkidentiteit en -uitstraling van de nieuwe Alignment Tool met een breed draagvlak binnen de organisatie van SKF. Onderzoek naar de voorloper van de TKSA41 maakte veel duidelijk over het huidige gebruik. Door in de praktijk mee te kijken met monteurs, kon de user experience nauwkeurig in kaart worden gebracht. Zo werden ook de eisen en wensen voor gebruikers concreet. 

THE DESIGN RESULT

Het was vervolgens een uitdaging om balans te vinden tussen de eisen van gebruikers en de gewenste ontwikkeling in merkidentiteit en -uitstraling van SKF. Het leverde een nieuw ontwerp op, waarin met name de ergonomie op een aantal punten is verbeterd, zoals het display met intuïtieve touchscreen-navigatie. Het display kan draadloos met de meetunits worden verbonden en zowel staand als liggend worden afgelezen. Innovatieve functies verbeteren de uitlijningsprestaties van de TKSA41. 

Met de SKF TKSA41 heeft Scope Design een Red Dot Honourable Mention gewonnen.