SMART WEARABLE
FOR MEDICAL PERSONAL
WITH SUBTLE LOOKS

Summary of the CLB PEGASUS

De Pegasus wifi-messenger is een nieuw type smart wearable, die door artsen en verpleegkundigen gebruikt wordt voor bijvoorbeeld (video)bellen, data, uitgebreide berichtgeving en medisch gecertificeerde alarmering voor reanimatie. CLB zocht voor de behuizing naar een goed bruikbaar en draagbaar ontwerp. Scope ontwierp in samenspraak met de elektronica ontwikkelaar een compacte behuizing en maakte voor de totale functionaliteit en interactie van de Pegasus een ontwerp, dat goed past binnen een medische omgeving.

Smart wearable

De Pegasus wifi-messenger is een nieuw type smart wearable die in een medische omgeving gebruikt wordt. De wifi messenger integreert in één device de mogelijkheid voor zowel (video)gesprekken als berichten, zoals medische alarmen. De Pegasus werkt ook via WLAN.

behuizings ontwerp

Voor de Pegasus was CLB op zoek naar een behuizingsontwerp voor de messenger en het laadstation met een sterke focus op de usability voor de arts of verpleegkundige.

Om een prettige ergonomie en draagbaarheid te realiseren is een compacte behuizing ontworpen die vanaf meerdere zijdes te bedienen is, afhankelijk van de functie en de draagwijze.

compact design

Om een compact design te realiseren is een nauwe samenwerking met de Schotse elektronicaontwikkelaar gestart. Alternatieven in PCB ontwerp en componentkeuze zijn in een vroeg stadium als structuur ontwerp verkend en vertaald naar volume modellen waarmee de form-factor kon worden bepaald.

Hiermee is de draagbaarheid van de Pegasus geborgd en is vastgelegd hoe de verschillende functionaliteiten en interacties met de messenger functioneel gerealiseerd zouden worden.

interactie in een medische omgeving

Scope maakt vervolgens het behuizings- en interactieontwerp voor de Pegasus, op basis van de voorlopige elektronica ontwerpen. Centraal stond de usability in een ziekenhuis omgeving. Hieruit volgde het idee om tijdens het dragen berichten direct af te lezen op het top-display. Dit in alle verlichtingsomstandigheden goed afleesbare OLED top-display dient direct ook als knop om bijvoorbeeld de ontvangst te bevestigen.

technisch vernuft ‘in disguise’

De voorzijde van de Pegasus heeft de meeste functionaliteit en is toch rustig georganiseerd.

De nadruk ligt op het 2,3” kleurendisplay en de alarmknop. Speaker en microfoon zijn subtiel weggewerkt. Hierdoor werden functies als (video)bellen, data, uitgebreide berichtgeving en medisch gecertificeerde alarmering voor bijvoorbeeld reanimatie, bruikbaar voor een gebruikersgroep met minder affiniteit voor technologie.

Een voorloper op het gebruik van de smart-phone in een ziekhuisomgeving.