ENERGY REDUCTION
MADE EASY

Sustainable future for train platforms

ProRail heeft de verantwoordelijkheid voor 11.500 bewegwijzeringsborden op de stations in Nederland. Omdat ProRail de doelstelling heeft om te verduurzamen, is er een ontwikkeling gestart om alle verlichting in de bewegwijzeringsborden te voorzien van LED verlichting.

Scope Design heeft voor ProRail een plug and play oplossing ontworpen waardoor het energieverbruik van de bewegwijzeringsborden met meer dan 1,6 miljoen kWh gereduceerd. Daarnaast wordt de levensduur verlengd, omdat er gebruik gemaakt wordt van LED’s met een lange levensduur en is het product opgebouwd om de onderdelen gemakkelijk te kunnen scheiden voor optimale recycling: Design for Disassembly.

Het huidige frame van de bewegwijzeringsborden op basis van TL verlichting wordt hergebruikt, waarin een slim modulair systeem is ontworpen om gemakkelijk de TL te vervangen door LED. Met slechts 2 extrusieprofielen en 4 LED-panelen die variëren in hoogte kunnen alle 26 verschillende bewegwijzeringsborden op stations makkelijk worden omgebouwd.

Naast een verbeterd installatiegemak en een duurzamer product levert het nieuwe ontwerp ook een egaler lichtbeeld op waardoor de visuele kwaliteit verbeterd is.

Design Brief

ProRail vroeg Scope Design om een retrofit-kit te ontwerpen waarmee bestaande bewegwijzeringsborden voorzien kunnen worden van LED. Bij start van het project waren alle bewegwijzeringsborden voorzien van TL verlichting. TL gebruikt niet alleen veel energie, maar de levensduur is ook beperkt waardoor ze vaak vervangen moeten worden. De kwaliteit van het ontwerp wordt bepaald door enerzijds een slimme mechanische oplossing die ervoor zorgt dat de TL verlichting makkelijk op locatie vervangen kan worden door LED en anderzijds een juiste LED specificatie. De oplossing is een modulair systeem dat geschikt is voor alle 10 breedtematen en 4 hoogtematen.

THE APPROACH  OF THE PROJECT

Scope Design heeft lichtmetingen uitgevoerd op de bestaande borden ter referentie en waarborging van dezelfde lichtsterkte voor de nieuwe oplossing. In een vroeg stadium zijn testopstellingen gebouwd om inzicht te krijgen in welke LED opstelling een goed lichtbeeld oplevert.

ProRail heeft de ambitie dat het product makkelijk te plaatsen is door onderhoudsmonteurs. Oplossingen voor slimme montage-principes zijn met onderhoudsmonteurs getest door gebruik te maken van prototypes om de ergonomie te kunnen beoordelen. 

De expertise die Scope heeft op het gebied van extrusiedelen maakte het mogelijk een makkelijk te monteren, betrouwbaar, en productie efficiënt  ontwerp te realiseren.

Prorail working on the sign after retro-fit.

user friendly mounting

De retrofit-kit is gemakkelijk door de monteur in het bestaande armatuur te klikken. De extrusiedelen zorgen voor een snelle betrouwbare montage zonder het gebruik van schroeven.

Hierdoor is de verlichting niet alleen snel te plaatsen, maar ook gemakkelijk te onderhouden. De LED panelen hebben een levensduur van minimaal 15 jaar, maar mocht het toch nodig zijn dan kan gemakkelijk 1 paneel eerder vervangen worden zonder de andere onderdelen te demonteren.

Prorail working on sign. retro-fit

SUSTAINABLE SOLUTION

Met de nieuwe oplossing wordt het stroomverbruik met minimaal 1.6 miljoen kWh verminderd. Daarnaast is de levensduur van de lichtelementen verhoogt van 2 naar minimaal 15 jaar. Hierdoor is niet alleen de CO2-uitstoot gereduceerd doordat minder onderdelen verbruikt worden, maar neemt ook het aantal transportbewegingen af. Scope Design heeft gebruik gemaakt van design for disassembly principes waardoor onderdelen gemakkelijk te scheiden, recyclen en hergebruiken zijn.

De extrusiedelen zijn gemaakt van een koolstofarme aluminiumsoort dat gemaakt is met behulp van hernieuwbare energie uit water, wind en zon waardoor de ecologische voetafdruk minder is dan een kwart van het wereldwijde gemiddelde.

Prorail working on sign after retro-fit.

THE DESIGN RESULT

De pragmatische aanpak waarbij op het station testen met monteurs zijn uitgevoerd heeft eraan bijgedragen dat een zeer goed passend eindproduct kon worden opgeleverd.
Het nieuwe ontwerp leidt door de energiereductie en verlaagde ecologische voetafdruk tot enthousiaste reacties en draagt bij aan de duurzaamheidsambities van ProRail.

Studio test of a led array
testing light output through plexiglass front