excellent
cleanability
and timeless design

summary of the CLB Verpleegoproep

Om CLB te ondersteunen in haar productontwikkeling, ontwikkelde Scope eerst een strategie voor het design van de complete range medische alarmsystemen van CLB. Belangrijke componenten van deze strategie zijn een modulaire opbouw van functionaliteiten en een herkenbare Design Experience. Toegepast op het kernproduct; het modulaire verpleegoproepsysteem Unicare, ontwierp Scope een flexibel en slim oproepsysteem, dat hygiënisch schoon gehouden kan worden en praktisch is in de montage.

touchpoints in beeld

Op het moment dat CLB Scope benaderde voor de ontwikkeling van haar productrange, zijn ze technologieleider in de markt. Uniek is de mogelijkheid van CLB om zowel intramuraal als extramuraal medische alarmen af te handelen. CLB benaderde Scope om de touchpoints voor de verpleegkundigen en patiënten te ontwerpen, met als ambitie om producten te realiseren, die wat betreft User Experience dezelfde voorsprong zouden krijgen. 

CLB ging voor het eerst investeren in productontwikkeling en matrijsgebonden producten. Scope startte daarom met een design strategie, die leidde tot een systeem voor een modulaire functionaliteit en een consistente en herkenbare Design Experience. Hiervan werd schetsmatig aangegeven hoe deze toepasbaar zou zijn op de gehele range producten.

user experience

Unicare’ wordt dagelijks gebruikt door verpleegkundigen en patiënten. Verpleegkundigen melden zich aan (en af) op de kamer en kunnen een assistentieoproep doen voor bijvoorbeeld reanimatie. Patiënten kunnen een alarm af laten gaan om een verpleegkundige te ‘roepen’ of er secundaire functies, zoals de verlichting, zonwering en dergelijke mee bedienen. Scope ontwierp een interactie gebaseerd op een eenvoudige tweeknopsbediening om verkeerde bediening in noodsituaties te voorkomen. 

Door middel van de kleur verlichting wordt de functie en de status aangegeven. Hierdoor kunnen prioriteiten flexibel worden weergegeven, bijvoorbeeld afhankelijk van de aanwezigheid van verplegend personeel op de kamer. Door de verlichte knoppen is de bediening van het verpleegoproepsysteem ook ’s nachts goed leesbaar.

Schoonmaak baarheid

Hygiëne is in ziekenhuizen en verpleeghuizen erg belangrijk. Randjes rondom knoppen zijn een plek waar bacteriën zich ophopen en die vrijwel niet goed schoon te maken zijn. Scope ontwierp daarom een bediening die geheel gesloten en die géén randjes rondom de knopen heeft. Met een 2K spuitgegoten behuizing van TPE op ABS werd enerzijds de afsluiting gerealiseerd met voldoende flexibiliteit voor de bediening. Anderzijds ontstond hierdoor een prettig handgevoel voor zowel de patiënt als de verpleegkundige.

INSTALLATIE GEMAK

ICT systemen worden in twee stappen geïnstalleerd. In eerste instantie wordt de bekabeling voor- gemonteerd, waarna de ICT partij de producten installeert. Het ontwerp van de Unicare verpleegoproep houdt hier rekening mee, doordat de productbasis een solide combinatie is van een metalen frame met kunststof delen, die bestand zijn tegen de meer grofstoffelijke voormontage. De elektronica kan hier vervolgens efficiënt ingehaakt worden. Een montageoplossing die goed aansluit op de praktijk.