More selfdetermination
for patients and medical
duty of care quaranteed

summary of the dialysis agenda

Als dialysepatiënten een geplande afspraak bij Meander Medisch Centrum wilden verzetten, moesten ze dat telefonisch doen. Dat kostte de organisatie van het ziekenhuis veel tijd en werd ook als vervelend ervaren door de patiënten. Scope Design deed kwalitatief onderzoek en keek kritisch naar de dagelijkse praktijk en de ervaringen van patiënten, verplegend personeel en artsen. In 2011 was de Dialyseagenda.nl het resultaat, waarin de patiënt zelf de afspraken beheert en het ziekenhuis controleert of het medisch is verantwoord. 

design brief

Veel dialysepatiënten moeten regelmatig naar het ziekenhuis. Als ze bij Meander Medisch Centrum een geplande afspraak wilden verzetten, moesten ze dat telefonisch doen. Dat werkte drempelverhogend voor de patiënten en kostte de organisatie van het ziekenhuis veel tijd. Meander Medisch Centrum vroeg zich af of het mogelijk zou zijn om een oplossing te verzinnen waarbij de dialysepatiënt meer bewegingsvrijheid in de agenda krijgt en toch de medische zorgplicht van het ziekenhuis wordt gewaarborgd. 

The approach of the project

Om goed inzicht te krijgen in de interactie tussen patiënten en het ziekenhuis, heeft Scope Design interviews afgenomen bij patiënten, verplegend personeel en artsen. Daaruit kwam duidelijk naar voren dat vooral patiënten meer flexibiliteit wensten bij het maken of verplaatsen van afspraken. Met die informatie zijn verschillende concepten ontwikkeld, die aan betrokkenen zijn gepresenteerd. Het gekozen concept is doorontwikkeld en van de uiteindelijke versie is in samenwerking met een IT-partner de webapplicatie geprogrammeerd. 

THE DESIGN RESULT

Scope Design heeft samen met partners de Dialyseagenda.nl gebouwd en geïmplementeerd en het zo voor dialysepatiënten mogelijk gemaakt dat zij zelf hun dialysemomenten kunnen plannen. Ze hebben nu meer regie over de eigen behandeling. Hiermee werd de vraag van Meander Medisch Centrum volledig beantwoord. Of, zoals een medewerker van het Meander verwoordde: ‘Deze nieuwe manier van werken heeft meer rust gebracht in onze werksysteem. De staf heeft nu meer tijd om bezig te zijn met de zorg en de patiënten kunnen zelf weer over hun eigen tijd beschikken.’